Bekymret for trafikksikkerheten

— Trafikken dundrer gjennom anleggsområdet mellom Tynset og Kvikne. Det er nedsatt hastighet til 50, men det er det få som bryr seg om.

Full fart langs Tunna

— Nå begynner terrenget å endre seg i forbindelse med ny veg langs Tunna. Entreprenør Johs. J. Syltern AS er på plass med mannskap og maskiner.

Johs. J. Syltern skal bygge Tunna bru

— I god konkurranse var det entreprenøren Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge veg og ny bru over Tunna i Tynset.

Sju vil bygge bru

— Statens vegvesen har mottatt sju vil søknader i konkurransen om prosjektering og bygging av ny Tunna bru og 3 km utbedret og ny rv. 3 mellom Tynset og Kvi

Nå er vi i gang

— To hogstlag, to hogstmaskiner og en graver i tillegg til motorsager er nå i gang med å rydde plass til ny rv. 3 og ny Tunna bru.