Johs. J. Syltern skal bygge Tunna bru

— I god konkurranse var det entreprenøren Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge veg og ny bru over Tunna i Tynset.

Sju vil bygge bru

— Statens vegvesen har mottatt sju vil søknader i konkurransen om prosjektering og bygging av ny Tunna bru og 3 km utbedret og ny rv. 3 mellom Tynset og Kvi

Nå er vi i gang

— To hogstlag, to hogstmaskiner og en graver i tillegg til motorsager er nå i gang med å rydde plass til ny rv. 3 og ny Tunna bru.

Vi er klare til å bygge rv. 3 Østerdalen

— Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 3 Østerdalen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge tre nye delstrekninger av rv. 3 i Østerdalen.

Snart anleggstart på Tunna bru

— 27. oktober 2020 vedtok Tynset kommune reguleringsplanen for ny Tunna bru. Nå nærmer det seg anleggsstart.