Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

9. juni signerte Statens vegvesen kontrakt med entreprenøren Johs. J. Syltern.

En 3D-modell av nye Tunna bru.
En 3D-modell av nye Tunna bru. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Nå kan byggingen av 110 meter ny Tunna bru og tre kilometer ny og forbedret rv. 3 starte.

Representanter fra både entreprenør og byggherre samlet på Teams til digital kontraktsignering. Prosjektet ligger nord i Østerdalen mellom Kvikne og Tynset.

- Gratulerer med kontrakten og lykke til med et viktig prosjekt, både med tanke på trafikksikkerheten, men også for økt og mer forutsigbar framkommelighet. Nå ønsker jeg dere lykke til med samhandling og gjennomføring av selve anlegget, sa utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik etter at kontrakten var signert.

Rv. 3 er en viktig transportåre nord syd både for personbiltrafikk, men også for tungbiltrafikken. Prosjektet legger til rette for bedret fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

- Dette er en stor dag. En viktig milepæl i prosjektet er nådd når vi nå har signert kontrakt med en godt kvalifisert entreprenør. Nå ligger alt til rette for et godt og viktig prosjekt. Vi gleder oss til å komme i gang med anlegget, sier byggeleder i Statens vegvesen, Stig Johansen.

Etter en periode der entreprenøren Johs. J. Syltern har vært uheldige å ha mistet en del kontrakter på målstreken den senere tiden, var det altså de som trakk det lengste strået denne gangen.

- Vi er kjempefornøyde med å bli tildelt oppdraget. Vi ser nå frem til å rigge oss til og for alvor begynne anleggsarbeidene. Riksveg 3 er en viktig veg med mye trafikk og vi er stolte av at vi får lov til å være en del av teamet som utvikler vegen, sier daglig leder, Øystein Syltern.

Nøyaktig dato for oppstart er ikke fastsatt enda, men Johs. J. Syltern rigger seg til i området om kort tid. De første anleggsarbeidene starter opp rett etter ferien. 

- Målet er at ny veg skal være klar for trafikk før jul i 2023, og at hele prosjektet er ferdigstilt senhøsten 2024, sier Stig Johansen.

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens bru med en ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua, som blir 110 meter lang, bygges ca. to km sør for dagens bru. Det skal bygges og utbedres til sammen 3 km. ny riksveg 3. Kontrakten har en verdi på 183 555 400 kr.

Rv. 3 i anleggsperioden

Anlegget vil påvirke trafikken på rv. 3 ved at hastigheten på strekningen blir satt ned. I tillegg vil man merke økt anleggstrafikk på vegen. Sent i prosjektet skal ny veg kobles på dagens veg i sør og i nord. Anlegget skal etter planen stå ferdig i løpet av 2023. Deretter skal gamlebrua rives og terrenget rundt ny veg ferdigstilles. Derfor vil det være anleggsvirksomhet i området også i 2024

Les også

Johs. J. Syltern skal bygge Tunna bru

Sju vil bygge bru

Tre kvalifiserte med videre

Prosjektets nettsider på vegvesen.no

Kontakt:

For ytterligere informasjon kan du kontakte

Stig Johansen
Stig Johansen

Byggeleder i Statens vegvesen

Stig Johansen

970 67 709

Stig_johansen@vegvesen.no

En 3D-modell av nye Tunna bru.
En 3D-modell av nye Tunna bru. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen
Kart rv. 3 Tunna bru
Kart rv. 3 Tunna bru Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet