Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I god konkurranse var det entreprenøren Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge veg og ny bru over Tunna i Tynset.

-Johs. J. Syltern levere det beste tilbudet. Både når det gjelder kvalitet, gjennomføring og pris. Kvalitetsmessig leverte Johs. J. Syltern det beste tilbudet og når det det skiller nesten 30 millioner i pris til nr. to er det klart at vi har en vinner sier byggeleder, Stig Johansen i Statens vegvesen.

En 3D-modell av nye Tunna bru.
En 3D-modell av nye Tunna bru. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Rangering

Leverandør

Tilbudssum

1

Johs. J. Syltern AS

Kr 183 555 400

2

Gjermundshaug Anlegg AS

Kr 211 860 263

3

Veidekke Entreprenør AS

Kr 251 368 866

Oppstart etter ferien

-Vi tar sikte på å signere kontrakt 9. juni før vi møtes til to dager med samhandling 16. og 17. juni. Deretter står entreprenøren fritt til å starte. Mest sannsynlig blir det anleggsstart rett etter fellesferien, sier Johansen.

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens bru med en ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua, som blir 110 meter lang, bygges ca. to km sør for dagens bru. Det skal bygges og utbedres til sammen 3 km. ny riksveg 3.

Rv. 3 i anleggsperioden

Anlegget vil påvirke trafikken på rv. 3 ved at hastigheten på strekningen blir satt ned. I tillegg vil man merke økt anleggstrafikk på vegen. Sent i prosjektet skal ny veg kobles på dagens veg i sør og i nord. Anlegget skal etter planen stå ferdig i løpet av 2023. Deretter skal gamlebrua rives og terrenget rundt ny veg ferdigstilles. Derfor vil det være anleggsvirksomhet i området også i 2024

Les også

Sju vil bygge bru

Tre kvalifiserte med videre

Kontakt:

Stig Johansen
Stig Johansen

For ytterligere informasjon kan du kontakte

Byggeleder i Statens vegvesen

Stig Johansen

970 67 709

Stig_johansen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Innlandet