Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tre kvalifiserte leverandører er med videre i konkurransen om å bygge ny bru.

Statens vegvesen er et steg videre i prosessen med å velge ut entreprenør til å bygge nye Tunna bru med tilstøtende veg.

De tre kvalifisert som er videre i konkurransen er:

  • Veidekke Entreprenør AS, med rådgiver Sweco Norge AS
  • J. Syltern AS, med rådgiver Afry Norway AS
  • Gjermundshaug Anlegg AS, med rådgiver Multiconsult Norge AS.

Stig Johansen i Statens vegvesen er byggeleder for strekningen. Han forteller at de tre leverandørene blir invitert til avklaringsmøter før første tilbud skal leveres mot slutten av februar. Leverandørene inviteres da til forhandlingsmøter før de skal levere sine endelig tilbud innen 9. mai.

-Dersom alt går etter planen og ikke noe uforutsett skulle skje kan vi signere kontrakt og starte arbeidet før sommerferien sier Johansen.

Se også:

Sju vil bygge bru

Prosjektets nettside på vegvesen.no

For ytterligere informasjon:

Stig Johansen
Byggeleder
970 67 709
stig_johansen@vegvesen.no

Stig Johansen
Stig Johansen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet