Denne uka ankom stålelementene til bjelkene på den nye brua på riksvei 3 i Lonåsen (Tynset).

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet, nå kan vi sette i gang arbeidet med å sveise sammen elementene som skal bli bærebjelkene som skal holde brudekket på brua. Vi forventer at jobben med sveising og heising ut på brupillarene vil være fullført i løpet av mai, og at brua skal stå ferdig i løpet av september/oktober, sier byggeleder Stig Johansen fra Statens vegvesen.

foto av prosjektlederne
Dette er en viktig milepæl for prosjektet! Fra venstre: Kjartan Talseth (Syltern) , Stig Johansen (Statens vegvesen), Per Arne Sønmør (Syltern) og John Kristian Marstein (Christie og Opsahl). (Foto: Tonje Hovensjø Løken)

Store dimensjoner

Byggeprosjektet Tunna bru har pågått i snart to år og nå er cirka 40 folk i sving på anlegget.

Tunna bru er 146 meter lang, og er en såkalt «samvirkebru» som vil bestå av 340 tonn stål og 700 kubikkmeter betong. Den solide brua skal tåle tungtrafikken på riksvei 3. 

Stålelementene laget av «rusttregt stål» er levert av firmaet Promostal i Polen som har kjørt elementene opp til Tynset med 40 meter lang spesialtransport. Stålelementene skal sveises på land og skyves utpå brua. Lasten bestod av stålkonstruksjoner opp til 33 meter lange og med en vekt på cirka 35 tonn. Brua skal hvile på to dobbeltpillarer ute i leveløpet og ett på hver side av elva. Det er 55 meter mellom de to dobbeltpillarene ute i elva, og brua får dermed tre spenn.

Rusttregt stål viktig for å sikre lang levetid for brua

Bruk av rusttregt stål har vist seg å være problematisk i rekkverk, hvor det har vært nødvendig å bytte ut denne rekkverktypen. Ståltypen har vist seg ikke å tåle saltvann, når dette vannet blir liggende inne i konstruksjonen.

Samtidig har det værbestandige stålet vist seg å ha gode egenskaper med hensyn til drift og vedlikehold. Det er viktig at stålet blir løftet opp fra bakken, og at det får tørket opp mellom hvert regnskyll.

- Det rusttrege stålet har fått en spesiell overflatebehandling som forhindrer rusting, dermed får brua lengre levetid og krever mindre vedlikehold.Det er et tynt tærelag med rust på utsiden av stålet. Det gjør at vi slipper å male brua. Det sparer oss for tre - fire omganger med maling i bruas levetid, sier  Johansen.

Tunna bru er den 4. kjørebrua hvor Vegvesenet har brukt rusttregt stål.

Syltern gjør jobben

Det er entreprenør Johs J. Syltern som utfører arbeidet i samarbeid med Christie og Opsahl AS, Støholen og Tynset Tre og Betong AS.

–Vi er svært fornøyde med det gode samarbeidet med entreprenørene i prosjektet. Tunna bru er en viktig brikke i hele denne strekningen av riksvei 3 som skal stå klar til jul, påpeker Johansen.

Johansen avslutter med en viktig oppfordring til trafikantene som kjører gjennom anleggsområdet:

Vi ber om at trafikantene tar hensyn til fartsgrensene, vi opplever at folk kjører altfor fort gjennom anleggsområdet!

Aktuelt for fylke(r): Innlandet