Nå er stålbjelkene som skal holde brudekket på plass, lansert over elva Tunna.

–  Vi har holdt på i en snau måned med sveising av stålelementene på land, og vi er fornøyde med å holde tidsplanen og være i mål med enda en milepæl for brua, sier byggeleder Stig Johansen.

Hele brua jekket på plass
Denne stålbrua ble jekket på plass, over elva Tunna, i løpet av to arbeidsdager 23. og 24. mai i år. Brua er 150 meter lang, det lengste spennet er 55 meter. Arbeidet ble utført av firmaet Norbridge. Foto: Harald Vingelsgård

Brua skal hvile på to dobbeltpillarer i elvekanten og ett landkar hver side av elva. Det er 55 meter mellom de to dobbeltpillarene på elvekanten, og brua får dermed tre spenn.

hele brua jekket på plass
Her er hele stålbrua jekket på plass over elva Tunna. En strekning ny veg er snart ferdig. På sørsiden av brua ser vi også at blir nytt kryss i retning Lonåsen i Tynset i Innlandet. Foto: Harald Vingelsgård

Litt om monteringen av brua

– Brua er ferdig sveiset i hel lengde på land, og blir skjøvet/lansert over elva i full lengde ved hjelp av jekker og vaiere, forteller Johansen. 

Foto av Stig Johansen
Stig Johansen (Foto: Statens vegvesen)

Han fortsetter: Det er gjort en kjempejobb med sveisingen, og kontrollen av gjennomføringen har vært meget god.  Forskalingen er montert underveis, og det startes raskt opp med armering.  Vi forventer å sette i gang med første støp av brudekket i uke 27.  Alle involverte parter har gjort en kjempejobb, så jeg vil rette «all mulig honnør til samtlige»!

Anleggsleder Eskil Sørensen i Norbridge forklarer at de bruker grønnsåpe. Grønnsåpa smøres på undersiden av brua for å gi mindre friksjon når de jekker den ut.
Anleggsleder Eskil Sørensen i Norbridge forklarer at de bruker grønnsåpe. Grønnsåpa smøres på undersiden av brua for å gi mindre friksjon når de jekker den ut. Foto: Harald Vingelsgård

Her kan du se bilder fra "lanseringen" 

Fakta om Tunna bru

Tunna bru er en viktig del av riksvei 3 i Tynset kommune, ca. 10 kilometer nord for krysset med fv. 30 mot Tynset sentrum. Nye Tunna bru er 146 meter lang og vil bestå av 340 tonn stål og 700 kubikkmeter betong. Denne solide brua skal tåle tungtrafikken på riksvei 3. Stålelementene, laget av “rusttregt stål,” er levert av firmaet Promostal i Polen. Elementene er transportert til Tynset med 10 trailere, med en lengde på ca. 40 meter pr. stk.
Prosjektet startet i september 2022 og er planlagt å være ferdig før jul 2024.
Det er entreprenør Johs J. Syltern som utfører arbeidet i samarbeid med Christie og Opsahl AS og Norbridge. Støholen og Tynset Tre og Betong AS har vært lokale leverandører av tjenester til prosjektet

Les også artikkelen Nå begynner Tunna bru å ta form

Aktuelt for fylke(r): Innlandet