Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny kjørebru med gang- og sykkelløsning som tilfredsstiller dagens krav. I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge en midlertidig omkjøringsveg ved siden av eksisterende vei, slik at trafikken kan gå som normalt.

Milepæler 

Foreløpig milepælsplan
MilepælMåned
Reguleringsplan på høring september/oktober 2020
Vedtakfebruar 2021

Vei:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommuner:
Tynset
Fylker:
Innlandet
Lengde:
200 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
Prosjektet er spilt inn som kritisk forfall i NTP 2022–32.
Oppstart:
2021

Rv. 3 Ya bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Einar Aakerøien

Prosjektleder
Telefon:
90 51 17 23
E-post:

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: