Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny kjørebru med gang- og sykkelløsning som tilfredsstiller dagens krav. I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge en midlertidig omkjøringsveg ved siden av eksisterende vei, slik at trafikken kan gå som normalt.

Milepæler 

Foreløpig milepælsplan
Milepæl Måned
Reguleringsplan på høring  september/oktober 2020
Vedtak februar 2021
Byggefase, ferdig sommer 2023

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tynset
Fylker:
Innlandet
Lengde:
200 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
Prosjektet er spilt inn som kritisk forfall i NTP 2022–32.
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2023

Rv. 3 Ya bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Einar Aakerøien

Byggeleder
Telefon:
90 51 17 23
E-post:

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Sist oppdatert: