Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Et par strekninger og bruer står for tur når Statens vegvesen fortsetter vedlikeholds- og utbedringsarbeidene på riksveg 3 fram til 2023.

Asfaltlegging Rv. 3  mellom Atna og Alvdal
Asfaltlegging Rv. 3 mellom Atna og Alvdal Foto: Cristian Finsrud, Veidekke

Statens vegvesen har de siste årene ruset opp flere kritiske strekninger og punkter på riksveg 3 i Østerdalen for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten.

I fjor ble utbedringen av vegen mellom Atna og Alvdal avsluttet (bildet). Fra nå og et par år framover skal vi ruste opp deler av strekningen Koppang - Kvikne.

Last ned dokumentet nedenfor og les om hva vi skal gjøre på strekningen:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet