Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Vegen er ferdig utbedret. Det gjenstår bare noe pussing av sideterreng, som blir gjort forsommeren 2024.

Oktober 2022:   22 km av rv. 3 i Østerdalen er «bare» utbedret, men framstår som nybygd. Med en meterpris på 15800 kr er dette antakelig Norges rimeligste riksvegstrekning.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Alvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
22000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2020

Rv. 3 Rendalen grense–Alvdal Skurlag © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Parkgata 81 Hamar

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Einar Aakerøien

Byggeleder
Telefon:
90 51 17 23
E-post:

Sist oppdatert: