Trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på ca. 22 km av riksveg 3 fra Rendalen grense til Alvdal Skurlag i Alvdal kommune.

Arbeid som skal utføres er: Breddeutvidelse til 9 m vegbredde, utskifting av stikkrenner, sideterreng.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Alvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
22000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2020

Rv. 3 Rendalen grense–Alvdal Skurlag © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Parkgata 81 Hamar

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Einar Aakerøien

Byggeleder
Telefon:
90 51 17 23
E-post:

Sist oppdatert: