Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen ønsker å skifte ut brua for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Vi ønsker også å utvikle bruløsningen slik at vegbredden på brua tilfredsstiller dagens krav.

Jernbaneinteressene krever større fri høyde under brua enn det er i dag. Utskiftet bru vil derfor bli større, og den er planlagt med samme utforming som Steibrua ved Alvdal sentrum.

Inntilliggende veg er planlagt etter dagens krav til ny veg. Planen tar også sikte på å løse noen overvannsutfordringer i området.

Rv. 3 Nesteby bru i Alvdal
Rv. 3 Nesteby bru i Alvdal. Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alvdal
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat

Rv. 3 Nesteby bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Asgeir Skymoen

Planleggingsleder
Telefon:
90 87 33 17
E-post:

Sist oppdatert: