Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Forslag til planendring for rv. 3 Evenstad-Imsroa syd og planforslag for Rogner massetak er nå vedtatt. Se vedtatt planforslag her. 

Parallelt med planvedtaksprosessen starter vi med anskaffelse av entreprenør.

Dersom alt går etter planen, har vi en forventning om byggestart våren 2024 med ferdigstillelse i løpet av 2026.

Prosjektet ligger i Stor-Elvdal kommune

Prosjektet er en del av Statens vegvesens utbedringsprosjekt i Østerdalen, og en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Søkkunda bru til Evenstad. Dagens veg er ulykkesutsatt med mange svinger og den ligger tett på bebyggelsen.

Hva skjer videre:

  • Endelige Stor-Elvdal kommune vedtok planforslaget sommeren 2023
  • Konkurransegrunnlaget for prosjektet er nå lyst ut
  • Planlagt anleggsstart vår 2024
  • Ferdigstillelse 2026

Vei:
Rv. 3
Fase:
Tilbudsfase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
5400 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Vår 2024
Antatt åpnet:
2026

Riksveg 3 Evenstad–Imsroa sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670, 2340 Løten.

Kontakter

Jan Egil Eilertsen

Prosjektleder
Telefon:
97654246
E-post:

Ellen Agnes Huse

Planleggingsleder
Telefon:
951 56 950
E-post:

Linda Elisabeth Brateng

Prosjekteringsleder
Telefon:
992 57 257
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: