Dagens veg på strekningen Evenstad–Imsroa syd har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak, høringsfrist 29.08.2021.

Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. Dagens veg på strekningen Evenstad–Imsroa syd har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
1400 meter
Omfang:
6000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2023

Riksveg 3 Evenstad–Imsroa sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670, 2340 Løten.

Kontakter

Taale Stensbye

Prosjektleder
Telefon:
900 43 443
E-post:

Arne Meland

Assisterende prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Geir Pedersen

Planleggingsleder
Telefon:
909 71 608
E-post:

Sist oppdatert: