Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak, høringsfristen utløp 29.08.2021.

Vi bearbeider nå reguleringsplanene etter innspillene vi mottok i forbindelse med offentlig ettersyn og varsel om planoppstart.

Planvedtak fra Stor-Elvdal kommune forventes vinteren 2022.

Parallellt med planvedtaksprosessen starter vi med anskaffelse av entreprenør.

Dersom alt går etter planen har vi en forventning om byggestart høsten 2022 med ferdigstillelse sommeren 2025.

Prosjektet er en del av Statens vegvesens utbedringsprosjekt i Østerdalen, og en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Søkkunda bru til Evenstad. Dagens veg på strekningen Evenstad–Imsroa syd har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.

Hva skjer videre:

  • Vi optimaliserer reguleringsplanene
  • Grunnervervet er gjennomført og vi starter riving av hus som er innløst i løpet av uke 43.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
5400 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Vår 2021
Antatt åpnet:
Sommer 2025

Riksveg 3 Evenstad–Imsroa sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670, 2340 Løten.

Kontakter

Taale Stensbye

Prosjektleder
Telefon:
900 43 443
E-post:

Arne Meland

Assisterende prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Linda Elisabeth Brateng

Prosjekteringsleder
Telefon:
992 57 257
E-post:

Geir Pedersen

Planleggingsleder
Telefon:
909 71 608
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: