Kontrakt i havn

— Statens vegvesen signerte kontrakt for sanering av fire eiendommer ifb. med bygging av ny rv. 3.

Reguleringsplan vedtatt

— Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad–Imsroa ble vedtatt Stor-Elvdal kommune 31.01.2018.