Reguleringsplan vedtatt

— Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad–Imsroa ble vedtatt Stor-Elvdal kommune 31.01.2018.