Tre entreprenører og rådgiverfirmaer  er med videre i konkurransen om å bygge ny riksveg 3 fra Evenstad til Imsroa i Østerdalen.

De tre er :

  • Bertelsen & Garpestad AS i samarbeid med Rambøll Norge AS
  • Consto Anlegg Midt AS i samarbeide med Asplan Viak AS
  • Gjermundshaug Anlegg AS i samarbeid med Sweco Norge AS

John Galten AS/Norconsult AS og

Lesja Bulldozerlag AS/AFRY Norge AS, var også kvalifisert til jobben, men er ikke med videre.

Prosjektet skal nå gjennom flere samarbeidsmøter med de tre entreprenørselskapene, i arbeidet med velge ut hvem som skal gjøre jobben.

- Vi regner med at vi er klar til sommeren, sier prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, Rv. 3.

Vegvesenet har planlagt byggestart høsten 24. Den nye vegen skal stå klar høsten 26. Vegen skal gå i ny trasè øst for dagens riksveg.

Kontrakten har en verdi på om lag 300 millioner kroner.