Statens vegvesen signerte kontrakt for sanering av fire eiendommer ifb. med bygging av ny rv. 3.

Statens vegvesen planlegger bygging av ny rv. 3 mellom Evenstad og Imsroa i Stor-Elvdal kommune.

Det var EN Entreprenør AS som stakk av med seieren i konkurransen om saneringskontrakten ifb med ny rv. 3 mellom Evenstad og Imsroa i Stor-Elvdal kommune. Totalt fire eiendommer skal saneres slik at det blir plass til den nye vegen.
Det var EN Entreprenør AS som stakk av med seieren i konkurransen om saneringskontrakten ifb med ny rv. 3 mellom Evenstad og Imsroa i Stor-Elvdal kommune. Totalt fire eiendommer skal saneres slik at det blir plass til den nye vegen. Prosjektleder Taale Stensbye i Vegvesenet (t.v.) sammen med daglig leder i EN Entreprenør AS, Eirik Nielsen.

Fire eiendommer ligger slik til at de er til hinder for ny veg. Disse eiendommene er innløst og skal rives. EN Entreprenør AS fikk jobben i konkurranse med fem andre. Kontraktsummen er på 980 000 ekskl. mva.

EN Entreprenør starter arbeidene i løpet av uke 43. Etter planen skal de være ferdige innen 18. desember.

Tidvis må en påregne noe støy fra anleggsområdet.

Les mer om prosjektet her

For ytterligere informasjon:

Byggeleder
Stig Johansen
970 67 709

Aktuelt for fylke(r): Innlandet