Sikring mot flom er den største utfordringen når Vegvesenet skal bygge ny rv. 3 på strekningen Evenstad-Imsroa. Nå lyser Vegvesenet ut jobben.

Glomma oversvømte dagens rv.3 på strekningen i høst, da uværet Hans skapte store utfordringer i Østerdalen og flere andre steder på Østlandet.

Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakten sendt ut i markedet. Foto: Stig Johansen/Statens vegvesen
Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakten sendt ut i markedet. Foto: Stig Johansen/Statens vegvesen

Nå håper Vegvesenet på god respons fra entreprenørbransjen. Planen er at vegarbeidet skal starte neste høst. Den nye vegen skal gå i ny trasè øst for dagens riksveg.

- Arbeidet passer godt også for mindre og mellomstore entreprenører, sier prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, Utbygging, rv.3 Østerdalen.

Bygges for 200 års flom

Stor-Elvdal kommunen vedtok tidligere år en justert reguleringsplan for strekningen. Den nye vegen skal blant annet bygges høyere i terrenget. Vegen vil ligge 50-100 meter nærmere elva enn dagens veg.

- Den nye vegen bygges for å tåle 200 års flommer, sier Eilertsen.

Byggestart høsten 2024

Kontrakten har en verdi på om lag 300 millioner kroner. Vegvesenet skal i første omgang velge ut tre entreprenører som får delta i finale heatet. Før sommeren 2024 er planen å stå igjen med en entreprenør. Det betyr byggestart høsten 24. Den nye vegen skal stå klar høsten 26.

Prosjektleder Jan Egil Eiliertsen sier jobben egner seg godt for små og mellomstore entreprenører. (Foto: Per Kollstad)
Prosjektleder Jan Egil Eiliertsen sier jobben egner seg godt for små og mellomstore entreprenører. (Foto: Per Kollstad)

Vegen blir ni meter bred med trafikksikkert rumlefelt i midten. Dagens rv. 3 skal bevares som lokalveg.

Frist for å melde seg på konkurransen er 27. november.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet