Statens vegvesen skal utarbeide et forslag til detaljregulering for fremtidig kryssløsning på riksveg 3 ved Trønnes i Stor-Elvdal kommune.

Hensikten med reguleringsplanen er kryssutbedring mot rv. 3 med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Planen omfatter også omlegging av Stai-Tryavegen, gang- og sykkelveger, og busslomme for sørgående trafikk ved rv. 3.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027
Oppstart:
Oktober 2022
Antatt åpnet:
2023

Rv. 3 Trønnes, kryssutbedring © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
24 05 84 77
E-post:

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre