Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tirsdag 14. september starter arbeidet med å fjerne den midlertidige rundkjøringen på Ebru.

I forbindelse med utbyggingen av nye rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum ble det bygget en midlertidig rundkjøring på gamle rv. 3/ rv. 25 ved Ebru. Rundkjøringen har vært til hjelp med å avvikle trafikken og massetransporten under utbyggingen av den nye vegen.

 

Rundkjøringen skal fjernes og krysset skal settes tilbake igjen til sin opprinnelige form. 

 

På Husum er det ikke behov for et stort kryss med venstre- og høyresvingefelt etter at kontrollstasjonen er nedlagt. Vegen vil her bli snevret inn til vanlig tofelts veg, og området settes i stand med én enkel avkjørsel. 

 

Vegen får ny asfalt og inntrukket kantlinje for syklister. Med dette vil det sammenhengende tilbudet for syklister mellom Elverum og Løten være ferdigstilt. 

Arbeidene starter tirsdag 14. september og er ventet å vare ut oktober.

 

Arbeidene kan tidvis påvirke trafikkavviklingen.

 

For mer informasjon:

Byggeleder Brede Løvlien

@: brede.lovlien@vegvesen.no

t: 912 47 433

Aktuelt for fylke(r): Innlandet