Arbeidene med å skifte ut to bruer på gamlevegen er godt i gang. Terningåa østre bru er fjerne og grunnarbeidene pågår. Riving av Fura bru har startet og brua er allerede delvis fjernet.

Etter at nye firefelts rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum sto ferdig sommeren 2020 har siste planleggingen rundt de såkalte sidevegstiltakene pågått. Det skal skiftes ut to bruer og bygges en rundkjøring på gamlevegen som omklassifiseres til fylkesveg.

Elverum og Terningåa østre bru

-Nå er vi godt i gang. Entreprenøren Consto anlegg øst har rigget seg til og allerede fjernet den gamle brua. Nå står bare gangbrua igjen. Den er åpen for gående, syklende og mopeder. Gravearbeidene er godt i gang og Consto holder nå på med å støpe fundamenter til den nye brua. I løpet av noen uker vil vi se tydelige konturer av ny bru sier byggeleder i Statens vegvesen, Brede Løvlien.

Løten, Fura bru og Prestegårdskrysset:

I Løten skal gamle Fura bru fjernes og erstattes med en ny. -Consto er godt i gang. De har begynt å traue ut, det vil si grave ut masser for å gjøre plass til ny Furaveg. Det gamle Prestegårdskrysset skal erstattes med rundkjøring, sier Løvlien. -Videre er forberedelsene for å fjerne den gamle brua godt i gang. Det er satt opp stillas og fjerningen av brua starter allerede neste uke. Ukene fremover vil gå med til fjerning av den gamle brua og kjøre inn masser til den nye Furavegen, sier Løvlien.

Trafikkavvikling i anleggsområdet

Statens vegvesen har opplyst om at vegen er stengt. Dette gjelder både ved Terningåa østre bru og ved Fura bru. -Dessverre er det en del som ikke respekterer skiltingen og stengslene vi har satt. Det er direkte trafikkfarlig både for trafikantene, men også for de som arbeider på anlegget, sier Løvlien som kommer med en tydelig henstilling til bilistene om å respektere skiltingen og å bruke omkjøringsvegen.

Halv pris på nyvegen.

Fredag 19. februar ble bomtakstene satt ned med 50%. Ny pris er da 22 kroner for lett bil (17,60 kroner med bombrikke), 11 kroner for elbil med brikke og 44 kroner for tung bil.

Se sak om omkjøringstrasé her

Byggeleder, Brede Løvlien i Statens vegvesen, her ved Fura bru sier at arbeidet med utskifting av de to bruene Fura og Terningåa østre er godt i gang. Foto: Erik Larsstuen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet