Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Snart tre uker er gått siden oppstarten i Veenskrysset 21. mars og vi er godt i gang med prosjektet.

Siden oppstarten har det vært god fremdrift i anlegget forteller byggeleder Brede Løvlien i Statens vegvesen. Dobloug Entreprenør AS har forberedt området for anlegg. De har fjernet asfalt, lyktestolper og rekkverk og fjernet en del vegetasjon. I tillegg har de satt opp all skilting for omkjøring og ekstra informasjonsskilt for bensinstasjonen og el-billadere.

Nye fundamenter til bru over Vingerjessa

Arbeidet med å støpe nye fundamenter til ny bru over Vingerjessa er godt i gang. Når de nye fundamentene er klare, starter arbeidene med brudekket. Det gamle stålrøret som fører Vingerjessa gjennom Stasjonsvegen fjernes. Av hensyn til fisken i Vingerjessa må de delene som ligger under vann fjernes i perioden juni – september.

Bilde av: Det har allerede skjedd store forandringer i  Veenskrysset. Det gamle stålrøret som fører Vingerjessa gjennom Stasjonsvegen er avdekket og det gjøres klar til støping av nye brufundamenter.
Det har allerede skjedd store forandringer i Veenskrysset. Det gamle stålrøret som fører Vingerjessa gjennom Stasjonsvegen er avdekket og det gjøres klar til støping av nye brufundamenter. Foto: Brede Løvlien

Støyskjermen fjernes

Den 300 meter lange støyskjermen langs Kongsvegen skal fjernes og erstattes med en ny. Dette arbeidet er også påbegynt og har kommet godt i gang.

Den gamle støyskjermen langs Kongsvegen skal skiftes ut med en ny.
Den gamle støyskjermen langs Kongsvegen skal skiftes ut med en ny. Foto: Brede Løvlien

Gang- og sykkelvegen med undergang under Kongsvegen.

Gang og sykkelvegen langs Kirkevegen og undergangen under Kongsvegen holdes åpen gjennom hele anleggsperioden, men den vil bli lagt om midlertidig for å gjøre plass til anlegget med ny rundkjøring. Vi kommer tilbake med mer informasjon i god tid før det skjer. Spesielt rettet mot Løten ungdomsskole og elevene der som bruker gang- og sykkelvegen til og fra skolen.

Gang- og sykklelvegen langs Kirkevegen med undergang under Kongsvegen er godt gjerdet inn. Dette er skolevegen til mange elever ved Løten ungdomsskole og vil holdes åpen gjennom hele anleggsperioden. I perioder under bygging av rundkjøringen må vi legge om gang- og sykkelvegen midlertidig. Dette vil det bli informert om i forkant av omlegging.
Gang- og sykklelvegen langs Kirkevegen med undergang under Kongsvegen er godt gjerdet inn. Dette er skolevegen til mange elever ved Løten ungdomsskole og vil holdes åpen gjennom hele anleggsperioden. I perioder under bygging av rundkjøringen må vi legge om gang- og sykkelvegen midlertidig. Dette vil det bli informert om i forkant av omlegging. Foto: Brede Løvlien

Obs! Anleggsområde

Vi vil oppfordre alle til å respektere anleggsområdet og gjerdene. De er satt opp for å ivareta sikkerheten for både de som ferdes i området og for de som jobber på anlegget. Arbeid inne på anlegget, fri ferdsel utenfor. Dessverre har vi hatt et par tilfeller der personer har kommet seg inn på anlegget. Det kan være livsfarlig. Anleggsmaskinene er har store dødsoner og det kan være vanskelig å oppdage folk på anlegget.

Oppstart igjen etter påske

Entreprenøren jobber også mandag og tirsdag til uken før de tar påskeferie. Arbeidene starter opp igjen i uke i uke 16.

Er det noe du lurer på om anlegget er det bare å ta kontakt:
Brede Løvlien
Byggeleder
brede.lovlien@vegvesen.no
912 47 433

Vi ønsker alle en god påske!

Aktuelt for fylke(r): Innlandet