Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge ei ny bru i ny veglinje og sanere dagens bru med tilstøtende veg.

Dagens bru må nå erstattes for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Brua ble bygget i 1968. Mange naturskader fra flom, kjøreskader og nedbrytning ved salt og frost har skjedd etter byggeåret. Ekstremværet «Hans» i 2023 gav en avgjørende skade.

Brua kan anses som at har nådd sin levetid som følge av byggekvalitetene som brua ble utført med, kombinert med de ytre påvirkningene.

Bilde av dagens Søndre Bjøråa bru.
Dagens Søndre Bjøråa bru har fått skader fra flere flommer. Sist under ekstremværet "Hans" i 2023 da nordvestre vinge falt ut. Det var den tredje vingen som falt ut og brua har nå bare en av de opprinnelige fire vingene. Foto: Asgeir Skymoen

Vei:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
1000 meter
Omfang:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
2025

Prosjektområdet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Asgeir Skymoen

Planleggingsleder
Telefon:
90873317
E-post:

Sist oppdatert: