Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens Vegvesen arbeider med forslag til reguleringsplan for avkjørsel fra riksvei 3 ved Trønnes i Stor Elvdal kommune.

Formålet med planen er å regulere ny avkjørsel fra rv. 3 for Stai–Tryaveien for å
bedre trafikksikkerheten. Eksisterende avkjørsler til Stai–Tryavegen og Stor Elvdalstunet blir stengt, og nye avkjørsler legges til ny avkjørsel ved Trea servicesenter. Planen omfatter også bussholdeplass ved rv. 3 for sørgående trafikk, samt omlegging av Stai–Tryaveien sør og vest for campingplassen.

Planområdet

Kartillustrasjon plangrense rv. 3 Trønnes.
Kartillustrasjon plangrense rv. 3 Trønnes. Foto: Kart: Statens vegvesen

Innspill

Innspill og merknader til det igangsatte planarbeidet sendes innen 24. mars 2022 til:

  • eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merk oversendelsen med 21/90639

Kontakt

Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Espen Sletten Orten, Statens vegvesen,
tlf.nr 24 05 84 77 eller epost:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet