Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

To hogstlag, to hogstmaskiner og en graver i tillegg til motorsager er nå i gang med å rydde plass til ny rv. 3 og ny Tunna bru.

Mandag denne uken var mannskaper fra Wintervoll trehogst på plass i linja nord for nye Tunna bru i Tynset. De er engasjert av Vegvesenet for å rydde unna all skogen der nye rv. 3 skal bygges.

Bilde av byggeleder Stig Johansen
Byggeleder Stig Johansen er fornøyd med at vi nå er i gang. Foto: Erik Larsstuen

– Parallelt med huggingen, forbereder vi konkurransegrunnlaget for selve byggeentreprisen. Denne håper vi å få ut i markedet før fellesferien. Vi legger opp til en anbudskonkurranse med forhandling. Det blir en kontrakt for de store og mellomstore entreprenørene våre, sier byggeleder i Statens vegvesen, Stig Johansen.

– Det er godt å endelig være i gang. Wintervoll startet forrige uke og kommer til å holde på mer eller mindre kontinuerlig frem til 1. september før de er ferdige, sier Stig Johansen.

Wintervoll er størst på hogst i området og alt virke blir levert Glommen Mjøsen skog.

– To store hogstmaskiner tar unna det groveste virket, mens en gravemaskin med hogstanlegg tar det som er inntil 10 cm i diameter. I tillegg har vi mannskap med motorsag og rydder slik at maskinene kommer frem, sier Johansen.

Bilde av skogmaskinene ved nye riksvei 3
Skogmaskinene er på plass i linja. De vil jobbe mer eller mindre kontinuerlig fram til høsten med å rydde plass til ny veg. De første anleggsmaskinene skal etter planen være på plass rundt påsketider til neste år. Foto: Stig Johansen

– Nå hugges det nord for nye Tunna bru med to hogstlag. Det ene laget har startet helt nord på parsellen og jobber seg sørover, og det andre laget har startet rett nord for ny bru og jobber seg nordover. Delen sør for brua venter vi med til etter ferien slik at vi ikke berører ferietrafikkavviklingen sier, Johansen.

– Jeg er sikker på at vi får til en god konkurranse med mange godt kvalifiserte tilbydere. Går ting som planlagt ser vi nok de første anleggsmaskinene i linja rundt påsketider neste år, sier Johansen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet