Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for de tre delstrekningene som i dag ikke har gul midtlinje langs rv. 41 mellom Søre Herefoss og Gauslå.

Rv. 41 mellom Birkeland og Hynnekleiv er ca. 34 km lang, og ca. 8,5 km av disse vil mangle gul midtstripe når parsellen Gauslå kleiver lengre nord i kommunen står ferdig senere i høst.

Bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling

– I tråd med plan- og bygningsloven er forslaget til reguleringsplan for prosjektet rv. 41 Søre Herefoss–Hynnekleiv nå ute til høring. Planen gjelder for de tre parsellene Søre Herefoss–Engebu (Støa), Askeåna – Smedbakken og Herefoss (kryss Stasjonsbyen)-Gauslå, forteller planleggingsleder Jon Olav Upsal i Statens vegvesen.

Målet for utbedring av riksvegen er å øke trafikksikkerheten og redusere antall ulykker langs strekningen, samt bedre trafikkavviklingen. Prosjektet har også til hensikt å redusere skadeomfang dersom en ulykke inntreffer.

Åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen vil holde et åpent informasjonsmøte om prosjektet rv. 41 Søre Herefoss–Hynnekleiv på Herefoss skole torsdag 13. oktober kl. 18.00.

– Møtet et åpent for alle som ønsker å høre mer om dette prosjektet, og de som ønsker å stille oss spørsmål, sier Upsal.

Frist for innspill er 31. oktober

De som har merknader og innspill til planforslaget, må sende dette til Statens vegvesen innen 31. oktober 2022. Alle plandokumentene ligger tilgjengelig på vegvesen.no og nettsiden til Birkenes kommune.

Merknader/innspill sendes skriftlig til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

eller til:

Merk innspillet med sak nr. 21/133038.

Har du spørsmål til planarbeidet kontakt planleggingsleder Jon Olav Upsal på telefon 92442753 eller e-post:

Aktuelt for fylke(r): Agder