Nå er hoveddelen av «Byggetrinn 1» på strekningen Timenes-Lauvåsen-Hamresanden ferdig og overlevert fra TT Anlegg AS til Statens vegvesen.

Gjenstående del av «Byggetrinn 1» med gang- og sykkelveg mellom Lauvåsen og Hamresanden, overtas i overgangen september/oktober måned.

I forbindelse med overleveringen ble det også en liten markering av vel utført arbeid, på brakkeriggområdet til TT Anlegg AS. Bilder fra merkeringen finner du på Facebooksiden til prosjektet.

Timeneskrysset har blitt opprustet. Foto: Samir Kolukcija/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder