Statusoppdatering - Juli 2024

— Arbeidene går mot slutten. Vi har den siste måneden gjort siste finpuss langs anleggsområdet.

Statusoppdatering - Juni 2024

— En stor del av arbeidene er nå ferdigstilt, men det er fortsatt en del som gjenstår, les mer om det i denne statusoppdateringen.

Statusoppdatering - Mai 2024

— I løpet av mai måned kommer vi blant annet til å legge siste asfaltlag i rundkjøringene i Timeneskrysset, videre til Lauvåsen og til Hamresanden.

Statusoppdatering - April 2024

— I løpet av de neste to månedene vil rundkjøringer på begge sider av E18 bli ferdigstilt med siste finpuss og siste lag med asfalt.

Statusoppdatering - Mars 2024

— På Hamresanden er det nå mye som er ferdigstilt. På nordsiden av Timeneskrysset har vi påbegynt arbeidet med siste halvdel av rundkjøringen.

Statusoppdatering - Februar 2024

— På sørsiden av Timeneskrysset er ny avkjøringsrampe fullført, og det gjenstår bare et lag med asfalt før denne er helt ferdig.

Statusoppdatering - Januar 2024

— På sørsiden av Timeneskrysset er ny avkjøringsrampe fullført, og det gjenstår bare et lag med asfalt før denne er helt ferdig.

Statusoppdatering - November 2023

— Arbeidet i oktober har gått som planlagt. I november blir det blant annet en god del asfalteringsarbeid og trafikkomlegginger.