Statusoppdatering - November 2023

— Arbeidet i oktober har gått som planlagt. I november blir det blant annet en god del asfalteringsarbeid og trafikkomlegginger.

Statusoppdatering - Oktober 2023

— I Timeneskrysset begynner rundkjøring på sørsiden å ta form, og vil være ferdig om et par uker, etter det mangler det bare et siste lag med asfalt.

Statusoppdatering - Juni 2023

— Arbeidene i mai har gått som planlagt, her kan du lese hva som skal gjøres i måneden som kommer.

Statusoppdatering - Mai 2023

— I begynnelsen av mai begynner vi å bore på vestsiden av rv. 41 på Hamresanden for å få plass til både bredere riksveg og ny gang- og sykkelveg.

Statusoppdatering - April 2023

— Arbeidene i mars har gått etter planen, og i april venter flere nye oppgaver. Les mer om det i denne statusoppdateringen.

Statusoppdatering - Mars 2023

— Her får du en oppdatering om arbeidet som er gjort så langt og hva som er planlagt å gjøre måneden som kommer.