I løpet av mai måned kommer vi blant annet til å legge siste asfaltlag i rundkjøringene i Timeneskrysset, videre til Lauvåsen og til Hamresanden.

I april har mye av arbeidet bestått av å ferdigstille  vegens sideområder og gjøre klart for siste lag med asfalt.

I mai kommer vi til å legge siste asfaltlag i rundkjøringene i Timeneskrysset, rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen samt rv. 41 på Hamresanden. Dette arbeidet vil pågå nattestid store deler av uka fra og med søndag kveld 5. mai.

Ukene etter dette vil arbeidene bestå av legging av siste asfaltlag på gang- og sykkelveger, montering av midtdeler mellom Timeneskrysset og Lauvåsen, vegoppmerking, samt skiltmontering og ferdigstillelse av sideområdene.  

Mellom Lauvåsen og Hamresanden pågår det nå også arbeid med legging av overvannsrør, og opprydding etter kalksementpeling. Her vil arbeidet pågå frem til tidlig høst.

Trafikkomlegginger

Mellom Timeneskrysset og Hamresanden vil trafikken bli lagt om til endelig utforming i løpet av et par ukers tid ut i mai måned.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt spesielt støyende arbeider i mai.

Nattarbeider

I uke 19 vil det bli nattarbeider i forbindelse med asfaltering hele uka.

I uke 20 vil det bli sporadisk nattarbeid i forbindelse med fresing og feiing.

I uke 21 vil det bli nattarbeid i forbindelse med montering av midtrekkverk og vegoppmerking.

Nærmeste naboer vil bli varslet om dette også via SMS.

I mai kommer vi til å legge siste asfaltlag i rundkjøringene i Timeneskrysset, rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen samt rv. 41 på Hamresanden. Foto: Trine Foss Salvesen
I mai kommer vi til å legge siste asfaltlag i rundkjøringene i Timeneskrysset, rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen samt rv. 41 på Hamresanden. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder