Ny rv. 41 planlegges som tofelts veg med midtrekkverk og vegbredde på totalt 12,5 meter. Ved Timenes utvides eksisterende rundkjøringer. Mellom Timenes og Hamresanden planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

Prosjektet rv. 41 Timenes-Kjevik er ikke fullfinansiert for utbygging, men det foreligger oppstartsbevilgning for byggetrinn 1 som omfatter strekningen Timenes–Hamresanden.

Her kan du teste piloten (arcgis.com) vi har laget for å vise panoramabilder fra anlegget tatt med drone. Planen er at nye bilder vil komme samtidig med statusoppdateringene i begynnelsen av hver måned. De finner du under «Nyheter» lengre ned på denne siden.

 

Ny rv. 41 bygges mellom Timeneskrysset og Lauvåsen, her skal også gang- og sykkelveg bygges parallelt med ny veg. 

Videre bygges ny gang- og sykkelveg  parallelt med dagens rv. 41 fra Lauvåsen til Hamresanden der den kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelveg. Dette sikrer en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kristiansand sentrum til Hamresanden.

Her kan du se fremdriftsplan for planleggingen.

Kart over strekningen som skal bygges.

Vei:
Rv. 41
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Finansiering:
Stat

Rv. 41/ rv. 451 Timenes–Kjevik © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjektkontor Baneheia, Kirkegata 53, 4612 Kristiansand

Kontakter

Jan Helge Egeland

Prosjektleder
Telefon:
992 59 333
E-post:

Bård Kimestad

Byggeleder
Telefon:
90 92 88 81
E-post:

Ragnar Hellerslien

Prosjekteringsleder
Telefon:
948 11 436
E-post:

Stian Stordalen

Eiendom / Grunnerverv
Telefon:
46482246
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
901 03 866
E-post:

Sist oppdatert: