På sørsiden av Timeneskrysset er ny avkjøringsrampe fullført, og det gjenstår bare et lag med asfalt før denne er helt ferdig.

Ute på jordene ved Timeneskrysset samt gang- og sykkelveg mangler det litt pynting som vil bli utført i løpet av våren.

På nordsiden av Timeneskrysset har vi montert autovern, ellers har det vært litt begrenset med arbeider i januar på grunn av værforhold som har vært. I februar kommer aktiviteten til å ta seg opp med kantsteinarbeider samt omlegging av trafikk.  

Mellom Timeneskrysset og Lauvåsen har vi asfaltert omkjøringsveg og satt på trafikk i traséen for ny gang- og sykkelveg. Dette er gjort for å kunne bygge ny rv. 41, og dette arbeidet er nå i gang. Her kommer det til å skje mye de neste månedene.

Mellom Lauvåsen og Hamresanden har vi bygget anleggsveg i trasé for fremtidig gang- og sykkelveg.

På Hamresanden er det mye som er ferdigstilt, men det gjenstår asfaltering av gang- og sykkelveg, som vil bli utført når været tillater det.

Trafikkomlegginger februar

Vi planlegger for en omlegging rv. 41 rett på sørsiden av rundkjøring ved Lauvåsen i slutten av februar. Ellers vil det bli noen småomlegginger i rundkjøring på nordsiden av E18.

Helgen 9.- 11. februar kommer adkomsten inn og ut av Lauvåsen hovedveg til å være helt stengt grunnet arbeid med rør under veien. Omkjøringen kommer til å bli via Lauvåsen hovedveg fra E18-siden. Det vil også komme mer informasjon på Facebook-siden til prosjektet når dette arbeidet nærmer seg. Ved spørsmål om dette arbeidet ta kontakt med Gunvald Vårdal i TT Anlegg på e-post: gunvald.vaardal@ttas.no

lauvåsen dronefoto
Helgen 9.- 11. februar kommer adkomsten inn og ut av Lauvåsen hovedveg til å være helt stengt grunnet arbeid med rør under veien. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder