Arbeidene i november har gått som planlagt og en del av disse skal ferdigstilles i desember.

På sørsiden av Timeneskrysset er kulvertforlengelse ferdig støpt, og ny avkjøringsrampe klar til å tas i bruk. Siste lag med asfalt i rundkjøring legges når været tillater det.

På nordsiden av Timeneskrysset har det vært mye aktivitet, og rundkjøring er litt over halvferdig bygd. Planlegger at denne skal være ferdig bygd før jul, men det vil kunne gjenstå noe asfaltarbeider dersom ikke været blir mildere.

Mellom Timeneskrysset og Lauvåsen består arbeidet i hovedsak av å bygge opp fremtidig rv. 41 og gang- og sykkelveg.

Ved rundkjøring på Lauvåsen fortsetter vi bygging av gang- og sykkelveg, som skal starte ved busstopp under gangbrua og fortsette mot Hamresanden.

På Hamresanden er det mye som er ferdigstilt, men det gjenstår asfaltering av gang- og sykkelveg, som vil bli utført når været tillater det.

Trafikkomlegginger 

Avkjøringsrampe i Timeneskrysset retning øst vil bli tatt i bruk i månedsskiftet november/desember.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt arbeid som skal støye mer enn vanlig.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt noe nattarbeid, men det kan bli aktuelt for eksempel ved flytting og fjerning av vegsikring.

På sørsiden av Timeneskrysset er kulvertforlengelse ferdig støpt, og ny avkjøringsrampe klar til å tas i bruk. Siste lag med asfalt i rundkjøring legges når været tillater det.
På sørsiden av Timeneskrysset er kulvertforlengelse ferdig støpt, og ny avkjøringsrampe klar til å tas i bruk. Siste lag med asfalt i rundkjøring legges når været tillater det.
Aktuelt for fylke(r): Agder