En stor del av arbeidene er nå ferdigstilt, men det er fortsatt en del som gjenstår, les mer om det i denne statusoppdateringen.

I mai har vi lagt siste lag med asfalt i Timeneskrysset, på rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen, samt rv. 41 på Hamresanden. I tillegg har vi asfaltert gang og sykkelveiene.

Midtdeler på rv. 41 er montert, og ny veimerking er på plass. Veienes sidearealer er jordkledd, dette arbeidet vil pågå i et par uker til.

I Bjønndalen har vi gjort mye grovarbeid for bygging av gang- og sykkelvei. Dette arbeidet vil pågå til over sommeren.

Trafikkomlegginger

Trafikken er flyttet til permanent kjøremønster.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt noen spesielt støyende arbeider i juni.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt  nattarbeid i juni.

I mai har vi blant annet lagt siste lag med asfalt på rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen
I mai har vi blant annet lagt siste lag med asfalt på rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen Illustrasjon: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder