Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenøren som får tildelt kontrakten får ansvar for en totalentreprise som omfatter både prosjektering og bygging av veganlegget.

Statens vegvesen planlegger å bygge ny rv. 41 mellom Timeneskrysset og rundkjøringen til Lauvåsen. Dette blir en om lag 12 meter bred tofelts veg med midtdeler og midtrekkverk. 

Mellom Lauvåsen rundkjøring og retning Hamresanden, blir det bygget gang- og sykkelveg. Den skal ligge parallelt med dagens veg.

– Når vi nærmer oss Hamresanden, ved Grovika, må dagens vei flyttes litt utover, retning sjøen, slik at vi får plass til gang- og sykkelveg på innsiden. Det blir dermed sammenhengende gang- og sykkelveg fra Timeneskrysset til Hamresanden, sier byggeleder Janicke Nicolaisen.

Totalentreprise med prekvalifisering

Vi har nå sendt ut konkurransegrunnlaget slik at vi kan få inn tilbud fra entreprenører som ønsker å bygge de planlagte tiltakene. Det vil bli en totalentreprise, dette betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge de planlagte tiltakene.

– Det er også en prekvalifiseringsprosess i anbudet, det vil si at tre firmaer vil gå videre i prosessen, deretter vil Statens vegvesen forhandle med disse helt til vi finner fram til det beste tilbudet, forteller Nicolaisen.

Det er forventet byggestart høsten 2022. Hele prosjektet er forventet å stå klart sommeren 2024.

Kart over strekningen som skal bygges.
Aktuelt for fylke(r): Agder