Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

For tiden pågår hogst av skog før anleggsarbeidet starter. Entreprenør TT Anlegg AS sitt riggområde er også straks klart ved Lauvåsen Hovedvei.

Det første området som skal utbedres er rundkjøringen ved Timenes med tilhørende ramper. Her skal rundkjøringen utvides med ett kjørefelt, rampene vil tilpasses og noe utvidelse vil skje også på disse.

Vi kommer også til å legge ut panoramabilder fra anleggsplassen under hele byggeperioden og nye bilder vil komme samtidig med statusoppdateringene som denne i begynnelsen av hver måned. Dette starter vi med fra neste måned (desember 2022).

Trafikkomlegginger

Det vil bli noen korte stopp i trafikken på rv. 41 på grunn av hogstarbeid kveld og natt i uke 46.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider i november utover det som er nevnt i avsnittet om nattarbeider nedenfor.

Nattarbeider

Det vil bli noe kvelds- og nattarbeid med hogst langs rv. 41 i uke 46. Dette tidspunktet må benyttes på grunn av lavest trafikkmengde på den tiden av døgnet siden trafikken vil måtte stoppes mens hogsten pågår. Hogstarbeidet vil kunne medføre noe støy for nærmeste naboer og disse vil få et varsel om dette via SMS uken før. 

Hamresanden sett fra sørøst.
Hamresanden sett fra sørøst.
Aktuelt for fylke(r): Agder