Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I januar startet arbeidet med rundkjøringen nord for E18. Vi har klargjort for å legge ned stikkrenne i Timenesbekken, men som det er skrevet om i Fædrelandsvennen har deler av arbeidet blitt stanset inntil videre grunnet klage på vedtak gitt av Statsforvalteren.  

Entreprenør har begynt å grave for ny påkjøringsrampe mot Kristiansand, og klargjort for videre arbeider som kan starte opp igjen når Statsforvalteren har behandlet ferdig klagen.

På sørsiden av E18 vil det mot slutten av januar bli satt ut sikring langs E18, hvor det skal utvides for avkjøringsrampe og busslomme.

Trafikkomlegginger

På grunn av arbeid med en fjellskjæring vil det bli endret kjøremønster for gående og syklende mellom undergangen under E18 og Barstølveien (se bilde nedenfor). Endringen vil bli skiltet. Det vil også bli satt ut sikring langs E18  rundkjøringene på begge sider av E18.

På grunn av arbeid med en fjellskjæring vil det bli endret kjøremønster for gående og syklende mellom undergangen under E18 og Barstølveien. Endringen vil bli skiltet. Foto: Statens vegvesen/Trine Foss Salvesen

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg på sørsiden av E18. Det vil også bli sprengning på sørsiden av E18, noe som vil medføre behov for korte stans av trafikken i området.

Nattarbeider

Det vil bli noen netter med nattarbeid i forbindelse med utsetting av sikring og skilt langs E18, samt i rundkjøringene på begge sider av E18.

timenes
Dronefoto viser status på anleggsplassen i slutten av januar 2023. Foto: Statens vegvesen/ Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder