Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene har kommet godt i gang og prosjektriggen ved rundkjøring Lauvåsen er tatt i bruk. «Panoramabilder fra anleggsplassen» er også klar til testing.

Generelt om arbeidene

Arbeidet i november bestod hovedsakelig av hogging og rydding av trær m.m. langs vegen mellom Timenes og Hamresanden. Vi har også prøvegravd og grunnboret for å kartlegge grunnforholdene, samt kartlagt eksisterende infrastruktur for videre prosjektering, deriblant vann og avløp og kabler. Prosjektkontoret som består av en liten brakkerigg er også tatt i bruk i løpet av november. Prosjektering av vegen pågår kontinuerlig.

I desember vil det meste av aktiviteten bli ved rundkjøringa på nordsiden av E18 (nærmest rv. 41), hvor rundkjøringa og tilhørende armer utvides og tilpasses etter planen.

Nå er vi også klare til å begynne testingen av piloten Panoramabilder  fra anleggsplassen (arcgis.com). Foreløpig ligger det bilder her fra april og november 2022, planen er at nye bilder vil komme samtidig med statusoppdateringene som denne i begynnelsen av hver måned.

Vi jobber også med å forbedre funksjonaliteten til blant annet å kunne vise bilder tatt på ett og samme sted, men over en lengre periode, slik at man lettere kan se endringene som har vært i området. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert som funksjonaliteten kommer på plass.

Vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger og forslag til forbedring av «Panoramabilder fra anleggsplassen» på e-post: nabo.gk@vegvesen.no  

Trafikkomlegginger desember

Det vil ikke bli trafikkomlegginger, men forbipasserende vil oppdage at det skjer ting i rundkjøringa på nordsiden av Timeneskrysset. Der vil det i løpet av uke 48 bli satt ut sikring og skiltet ned til 50 km/t. Et SMS-varsel om dette ble sendt i uke 47 til nærmeste naboer. 

Støyende arbeider

Det er ikke forventet støyende arbeid utover vanlig anleggsstøy som må påregnes daglig.

Nattarbeider

I forbindelse med utsetting av skilt og sikring vil det være nødvendig med nattarbeid, dette foregår hovedsakelig i uke 48. Et SMS-varsel om dette ble sendt i uke 47 til nærmeste naboer. 

Oversiktsbilde av hogst ved rv. 41
Hogst og rydding av nærliggende skog inntil rv. 41 har vært hovedaktiviteten i november. Foto: Trine Foss Salvesen, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder