Statens vegvesen skal utarbeide et mer effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Groruddalen. I dag er det relativt høy andel tungtrafikk på Rv. 4 og Rv. 163, og det mangler en god tungtransporttrasé.

Vi gjennomfører derfor en spørreundersøkelse blant de bedriftene som er avhengige av et godt fungerende transportsystem for næringstrafikk. Dette er en mulighet for dere til å gi oss verdifull kunnskap som vi baserer vår utredning på.

Svarene vil også bli benyttet i doktorgradsavhandlingen «Economics, efficiency and sustainability of urban freight transport», ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

TØI vil på oppdrag fra oss sende ut en spørreundersøkelse som vil kartlegge bruken av dagens transportsystem i Groruddalen. Vi håper dere vil ta dere tid til å besvare denne når TØI tar kontakt med dere tidlig neste uke.

Svarene dere avgir vil behandles anonymt.

Vi takker på forhånd for deres medvirkning.

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Transportøkonomisk institutt ved forsker Elise Caspersen.
Tlf: 922 444 52
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo