Planprogrammet har ligget på høring i perioden 31. august - 12. oktober 2007, og som følge av innkomne merknader er det gjort enkelte justeringer. Planprogrammet sendes nå inn til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som ansvarlig myndighet for videre behandling.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo