Opprinnelig forslag til reguleringsplan for rv. 4 Sandvold-Amundrud ble vedtatt av Gran kommune 31. mars 2016. Som følge av at rv. 4 - utbyggingen på Hadeland ble utvidet med strekningen over Lygna, var det nødvendig å gjøre noen kostnadsbesparende tiltak på strekningen Sandvold-Amundrud som krevde endringer i reguleringsplanen for rv. 4 Sandvold-Amundrud. Forslag til reguleringendringer lå ute på offentlig ettersyn i første kvartal 2019. Endringene ble godkjent av Gran kommune den 25. april 2019.

Under kan du lese gjeldende plan for rv. 4 mellom Sandvold og Amundrud.