Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Riksvei. 4 Lunner grense–Jaren gjennom Gran kommune åpner 16. desember 2016.

I filmen får du vite mer om utbyggingen av riksveg 4 mellom kommunegrensen Lunner/Gran og Jaren.

Rv. 4 Hadeland, Lunner grense–Jaren gjennom Gran kommune åpner 16. desember 2016. Video: Statens vegvesen.