Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenørene er i rute på rv. 4 på Hadeland. Likevel er det forholdsvis stille før anleggsstormen starter på strekningen Roa-Gran.

- Det blir først skikkelig fart i anleggsarbeidet i juni med stor anleggstrafikk og arbeid langs hele den 4,3 kilometer lange strekningen med 4- felts motorveg, sier byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen.

Bilde av byggeleder Tor Iver Steig. Foto
Etter påske blir rv.4 lysregulert ved Flågenvegen, sier byggeleder Tor Iver Steig.

Rett over påske blir det satt opp lysregulering ved Flågenvegen. Dette gjøres for å skifte ut masse langs dagens rv.4. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av tre uker.

Stabilisere myrområde

Litt lenger sør er entreprenøren snart ferdig med å stabilisere et myrområde på vel 400 meters lengde og 30 meters bredde. Tre store rigger blir brukt til å vispe sement inn i myr- og jordmasser. Dette blir gjort ned til fast grunn. Når denne jobben er ferdig, skal myra stabiliseres med å kjøre på steinmasser. Disse skal ligge og stabiliseres et halvt år, før det videre arbeidet kan fortsette.

I juni starter Hæhre/Isachsen anleggsarbeid i resten av linja med stor intern massetransport og arbeid på flere konstruksjoner langs motorvegen. Det storstilte anleggsarbeidet vil stå på til over sommeren 2023.

På strekningen Roa-Gran blir trafikken på rv. 4 for alvor berørt når Vegvesenet skal bygge det nye krysset på Roa hvor E16 skal kobles inn på rv.4. Dette arbeidet starter til sommeren.

Sandvoll-Amundrud

Langs trefeltsstrekningen Sandvoll-Amundrud er Anlegg øst godt i gang langs hele strekningen. I sør jobbes det med på- og avkjøring mot Jaren. Samtidig utvides vegen mot øst. Når vegen er ferdig blir det god plass til to felter oppover i retning Lygna, og midtdeler.

- Entreprenøren har god framdrift. I løpet av sommeren og tidlig høst bygger vi to midlertidige rundkjøringer på strekningen, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken