Åpent informasjonsmøte

— Onsdag 16. februar inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om omreguleringen av riksveg 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken.

Informasjonsmøte Rv. 4 Sandvoll-Amundrud

— Tirsdag 23. november inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om byggingen og breddeutvidelse av eksisterende riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud.