Informasjonsmøte Rv. 4 Sandvoll-Amundrud

— Tirsdag 23. november inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om byggingen og breddeutvidelse av eksisterende riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud.

Ny nærinformasjon rv.4 Hadeland

— Det nærmer seg byggestart for ny rv.4 Roa-Gran. Du kan lese mer om arbeidet med ny sikker gjennomfartsveg på Hadeland i vedlagte nærinformasjonen.

Åpent informasjonsmøte ny Rv. 4

— Tirsdag 7. september inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om byggingen av ny riksveg 4 mellom Roa og Gran grense.