Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 på Hadeland fra Roa til Lygnebakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. Kartet viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland.

Utbyggingen er delt inn i fem deler:

Roa–Gran  (4,2 km.): 

Stortinget vedtok finanseringen av strekningen før jul 2020. Vegen skal bygges som firefelts motorveg med start 500 meter sør for Roa sentrum og til kommunegrensen mellom Lunner og Gran. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2015. Byggestart blir høsten 2021.

Lunner/Gran –Jaren (9,3 km.): Bygging av ny firefelts veg med tunnel øst for Gran sentrum startet høsten 2013. Fredag 16. desember 2016 åpnet 7,5 kilometer av strekningen som firefelts veg med midtdeler. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger utenfor åpnet for trafikk lørdag 8. juli 2017. 

Sandvold–Amundrud (3,8 km): I 2014 startet planlegginga av en bredere trefeltsveg med midtdeler og forbikjøringsmuligheter på strekningen mellom Lygna sør og nordre avkjøring til Jaren sentrum. Forslag til reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i Gran 31. mars 2016.

Amundrud–Lygna pukkverk, Lygna sør (3,4 km.): Statens vegvesen har bygget ny veg med midtdeler og forbikjøringsfelt på denne strekningen. Vegen ble åpnet i juli 2014.

Almenningsdelet (Lygna sør)–Lygnebakken (5 km.): Statens vegvesen startet våren 2018 planlegging av en utbedring av riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken.

Statens vegvesen har også en offisiell Facebook-side for rv. 4 på Hadeland: www.facebook.com/rv4hadeland

Vei:
Rv. 4
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Gran, Lunner
Fylker:
Innlandet, Viken
Lengde:
26000
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
4,77 milliarder
Oppstart:
2013
Antatt åpnet:
2022

Rv. 4 Hadeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Sandsvegen 1 på Roa

Kontakter

Odd Johansen

Prosjektleder
E-post:

Tor Iver Steig

Byggeleder - Roa-Gran
Telefon:
90 78 47 38
E-post:

Jon Rabben Lundby

Planlegginsleder
E-post:

John Bekken

Byggeleder Jaren-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken
Telefon:
97 68 25 25
E-post:

Trond Dalen

Grunnerverver Jaren-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken
Telefon:
91 13 95 34
E-post:

Anne Kvisberg

Nabokontakt
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrågiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Sist oppdatert: