Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 på Hadeland fra Roa til Lygnebakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. Kartet viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland.

Aktuelt nå:

7. november 2023 — Invitasjon til vegpåning rv. 4 Roa–Gran grense

27. september 2023 — Inviterer til åpent informasjonsmøte om Miljøgata i Gran

14. september 2023 — Ny metode kutter kraftig i CO2 utslipp fra vegbygging i myr | Statens vegvesen

 

 

Utbyggingen er delt inn i fem deler:

  • Roa–Gran grense(4,2 km):Stortinget vedtok finanseringen av strekningen før jul 2020. Vegen skal bygges som firefelts motorveg med start 500 meter sør for Roa sentrum og kobles til eksisterende 4-felts motorveg i Gran kommune. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2015. Byggestart var høsten 2021.
  • Sandvoll–Amundrud (3,8 km): Ny trafikksikkerveg med midtrekkverk ble åpnet før jul i 2022. En av Norgeste smaleste tre feltsveger har nå god framkommelighet med to felt oppover bakkene mot Lygna. Anleggsarbeidet starter i november 2021. Vegen ble åpnet sju måneder tidligere enn det som stod i kontrakten. Vegen ble også billigere enn budsjettert. 
  • Almenningsdelet–Lygnebakken (5 km): Statens vegvesen har startet reguleringsendring for utbedring riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Det er viktig i arbeidet å få til bedre løsninger for områder med myr.
  • Gran grense–Jaren (9,3 km): Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger utenfor åpnet for trafikk lørdag 8. juli 2017. 
  • Amundrud–Lygna pukkverk, Lygna sør (3,4 km): Vegen ble åpnet i juli 2014.

Statens vegvesen har også en offisiell Facebook-side for rv. 4 på Hadeland: www.facebook.com/rv4hadeland

Vei:
Rv. 4
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Gran, Lunner
Fylker:
Innlandet, Viken
Lengde:
26000
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
4,77 milliarder
Oppstart:
2013
Antatt åpnet:
2023

Rv. 4 Hadeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Sandsvegen 3 på Roa

Kontakter

Odd Johansen

Prosjektleder
Telefon:
95020415
E-post:

Tor Iver Steig

Byggeleder - Roa-Gran
Telefon:
90 78 47 38
E-post:

John Bekken

Sandvoll-Amundrud
Telefon:
97 68 25 25
E-post:

Anne Kvisberg

Nabokontakt
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrågiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Stein Henry Øvstetun

Byggeleder Almenningsdelet-Lygnebakken
Telefon:
99397997
E-post:

Pål Steinar Karlsen

Prosjekteringsleder Almenningsdelet-Lygnebakken
Telefon:
97438422
E-post:

Cassandra Mood Hummel

Planleggingsleder tiltak på lokalveg
Telefon:
94204449
E-post:

Sist oppdatert: