Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

En 3,4 km lang strekning av rv. 4 på sørsida av Lygna ble åpnet 1. juli 2014 etter drøyt ett års byggetid.

Den er bygget med midtdeler med forbikjøringsmuligheter i begge retninger. Vegen har forbikjøringsfelt på hele strekningen nordover og på en strekning på én kilometer sørover.

Lygna sør var en del av etappe 1 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. Kostnadsrammen for etappe 1 var 2.828  millioner kroner i 2017-verdi. Kostnaden med utbygging av etappe 1 finansieres både av statlige midler og bompenger. Bompengene til utbyggingen på Lygna sør kreves inn gjennom bomstasjonen som er i drift over ny og gammel riksveg 4 ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran. Disse to bomstasjonene ble satt i drift 10. juli 2017. Les mer om bompengeinnkrevingen

Oversiktskart rv. 4 Lygna Sør
Den gule linjen viser den nye riksvegen opp mot Lygna.