Riksveg 4 over Lygna vil være nattestengt fra søndag 26. til fredag 31. mai. Veien er helt stengt fra 21.00 til 05.30. Trafikanter må beregne ekstra tid.

Veien nattestenges på grunn av sprengningsarbeid. Det er ikke mulig å passere. De reisende får dessverre lang omvei mens veien er stengt.

- Hvor mye ekstra reisetid man må beregne avhenger av hvor man skal. Skal du reise mellom Gjøvik og Hadeland må du i utgangspunktet regne med rundt en halvtime ekstra reisetid. Trafikk og kjøreforhold kan påvirke den ekstra reisetiden, opplyser Pål Steinar Karlsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

For de som skal kjøre mellom Gjøvik og Hadeland anbefales fylkesvei 33 og 34 på østsiden av Randsfjorden. For de som skal reise mellom Toten og områder sørover kan fylkesvei 33 langs Mjøsa være et alternativ. Fylkesvei 180 fra Lygna til Hurdal vil være åpen for fri ferdsel.

Statens vegvesen har dialog med nødetatene dersom de har behov for å passere mens veien er nattestengt.

- Vi beklager ulempene dette skaper, men vi må av sikkerhetshensyn stenge veien. Veien stenges i forbindelse med sprengningsarbeider i høy skjæring nord for Lygnasæter. Vegen vil være stengt nord for Lygnasæter til Stormyra i sørenden av Einafjorden, forteller prosjektleder Pål Steinar Karlsen. Veiarbeidet er en del av veioppgraderingene mellom Roa og Lygna.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet