Riksveg 4 over Lygna vil være nattestengt hverdager mellom 17. og 28. juni. Veien er helt stengt fra klokken 22.00 til 05.30. Det er lang omkjøringsvei.

Nattestengingen skjer når riksvegen skal graves opp for å legge ned 12 store stikkrenner som skal krysse under riksveg 4 nord for Lygnasæter. Vegen vil være stengt nord for Lygnasæter til Stormyra i sørenden av Einafjorden. Det er ikke mulig å passere.

Beregn ekstra lang reisetid
De reisende får dessverre lang omvei mens veien er stengt.
- Hvor mye ekstra reisetid man må beregne avhenger av hvor man skal. Skal du reise mellom Gjøvik og Hadeland må du i utgangspunktet regne med rundt en halvtime ekstra reisetid. Trafikk og kjøreforhold kan påvirke den ekstra reisetiden, opplyser byggeleder Stein Henry Øvstetun i Statens vegvesen. Arbeidet er en del av oppgraderingen av riksveg 4 mellom Hadeland og Lygna.

Stengt mandag til fredag
Vegen vil være stengt hver natt fra og med mandag kveld 17. juni til og med natt til fredag 21. juni. Deretter blir veien igjen nattestengt fra og med mandag kveld 24. juni til og med natt til fredag 28. juni. Alle netter er veien stengt mellom klokken 22.00 og 05.30. Veien er ikke stengt i helgen.

Lange omkjøringsveier
Fylkesveg 180 fra Lygna til Hurdal vil være åpen for fri ferdsel. For de som skal kjøre mellom Gjøvik og Hadeland anbefales fylkesvei 33 og 34 på østsiden av Randsfjorden. For de som skal reise mellom Toten og områder sørover kan fylkesvei 33 langs Mjøsa være et alternativ. For andre kan omkjøring via E6 være et alternativ.

Færre ulemper nattestid
Arbeid på nattestid gir fordeler sammenlignet arbeid på dagtid. Byggeleder Stein Henry Øvstetun sier at om de hadde stengt veien på dagtid, så hadde det gått ut over flere trafikanter.

- Vi beklager ulempene dette skaper for de som må kjøre mens veien er stengt. Vi har gjort en vurdering hvor vi ser at dersom vi hadde stengt på dagtid ville arbeidet rammet langt flere over en lengre tidsperiode. Det ville ha skapt større belastning for de som ferdes over Lygna. I tillegg vil det å stenge veien om natten gjøre det tryggere for både arbeidsfolkene langs veien og for trafikantene, sier byggelederen.

Var nylig nattestengt
Den samme strekningen var nattestengt for et par uker siden.
- Da måtte vi stenge veien fra klokken 21.00. Nå kan vi vente til klokken 22 med å stenge veien. Vi håper også denne gangen at sjåfører kan planlegge på forhånd, og viser hensyn på omkjøringsveier som ikke er beregnet for stor trafikk, sier Stein Henry Øvstetun i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har dialog med nødetatene dersom de har behov for å passere mens veien er nattestengt.