Doktorgrad om lagring av alunskifer

— Frøydis Meen Wærsted forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om riktig lagring av steinmasser etter byggearbeider forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet. Meen Wærstad brukte lagringen av alunskifer fra byggingen av Granstunnelen på riksveg 4 som case i sitt doktorgradsarbeid.

3D-film rv. 4 over Lygna

— Forslag til reguleringsplan for riksveg 4 over Lygna mellom Almenningsdelet og Lygnebakken ligger ute på offentlig ettersyn.

Mer trafikksikker veg for pengene

— Statens vegvesen har nylig lagt forslag til reguleringsplan for utbygging og utbedring av riksveg 4 over Lygna ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget vil gi mer fremkommelig og trafikksikker veg for pengene.

Forslag reguleringsplan rv. 4 over Lygna på høring

— Statens vegvesen har lagt forslag til reguleringsplan for en utbedring av riksveg 4 over Lygna ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill til planforslaget kan sendes inn innen 21. mai 2019.

Endring reguleringsplan rv. 4 Sandvold–Amundrud

— Statens vegvesen legger i samarbeid med Gran kommune forslag til endring av reguleringsplan for rv. 4 Sandvold–Amundrud til offentlig ettersyn. Vegvesenet ønsker innspill innen 11. mars 2019.

Startet ekstern kvalitetssikring

— Store offentlige utbyggingsprosjekter gjennomgås og kvalitetssikres av eksterne før Stortinget tar en beslutning om investeringen. Slik kvalitetssikring, kalt KS2, er nå startet for etappe 2 av utbyggingen av r. 4 på Hadeland. Denne kvalitetssikringen startet nylig og er ventet ferdig i løpet av første kvartal 2019.