Erfaren vegbygger tar over som prosjektleder for rv. 4 og E16

— Den erfarne vegbyggeren Odd Johansen tar over som prosjektleder for rv. 4 og E16 Valdres. – Jeg er en utålmodig vegbygger som trives best når jeg hører lyden av gravemaskiner. Nå håper jeg rv.4 Hadeland snart kommer seg ut av rundkjøringen,sier Johansen.

Vegvesenet gir mer gass i arbeidet med ny riksveg 4

— Statens vegvesen tilbakeviser at vegetaten vil droppe arbeidet med å bygge og planlegge ny riksveg 4. –Tvert imot gir vi nå mer gass på arbeidet for å videreføre byggearbeidet på rv. 4 Hadeland. Samtidig går vi videre med å planlegge ny riksveg.

Reguleringsplan for rv. 4 Lygna for 2. gangs høring

— Statens vegvesen har i samarbeid med Gran kommune lagt forslag til reguleringsplan for rv. 4 over Lygna ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §3-7 og §12-10.

Endringsforslaget ved Holmen til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen legger med dette planen for "Reguleringsendring for rv. 4 Roa-Gran grense, Holmen" ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10.

Massetak ved rv. 4 Helgeland i Lunner kommune

— Statens vegvesen varsler i henhold til plan- og bygningslovens §3-7, §12-3 og §12-8 igangsetting av planarbeid for massetak ved rv. 4 ved Helgeland i Lunner kommune. Det varsles samtidig om offentlig ettersyn av planprogram.

Penger i forslag til statsbudsjett 2020

— I forslag til statsbudsjett for 2020 har Regjeringen foreslått å bevilge 25 millioner kroner til utbyggingen av etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Lygna. Det tas sikte på byggestart sommeren 2020 forutsatt Stortingets tilslutning til opplegg for finansiering med bompenger.