Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Gran kommune sa ja til å å justere reguleringsplanen for området ved Holmen bru.

Kommunen har i henhold til  Plan- og bygningslovens § 12-14 vedtatt endring av reguleringsplanen for Rv. 4 Roa – Gran ved Holmen bru, med plankart sist endret 23.11.2022 reguleringsbestemmelser sist endret 23.11.2022 og planbeskrivelse sist endret 23.11.2022.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak.

Alle saksdokumenter kan du lese her: Endrer reguleringsplan for Holmen bru | Statens vegvesen

 

Endrer reguleringsplan for Holmen bru | Statens vegvesen

 

Klagerett:

Det gis klageadgang etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes på mail til eller pr. post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

 

Forvaltningsloven (Lovdata)