Åpent informasjonsmøte

— Onsdag 16. februar inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om omreguleringen av riksveg 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken.

Informasjonsmøte Rv. 4 Sandvoll-Amundrud

— Tirsdag 23. november inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om byggingen og breddeutvidelse av eksisterende riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud.

Ny nærinformasjon rv.4 Hadeland

— Det nærmer seg byggestart for ny rv.4 Roa-Gran. Du kan lese mer om arbeidet med ny sikker gjennomfartsveg på Hadeland i vedlagte nærinformasjonen.