Anlegg øst entreprenører går i gang med sitt tredje vegprosjekt i Gran kommune for Statens vegvesen på fire år.

I november 2022 åpnet strekningen Sandvoll- Amundrud på rv. 4. I januar starter de byggingen av miljøgata i Gran sentrum. Nå har Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland, valgt entreprenørselskapet fra Lillehammer til å bygge den fem kilometer lange strekningen på rv. 4 forbi Lygnasæter fra Almenningsdelet til Lygnebakken. 

Stemningen var god da statssekretær Jakob Bjelland kuttet snora på rv. 4 Sandvoll - Amundrud i desember 2022 sammen med prosjektleder Jan Erik Kvarberg i Anlegg øst, lærlingene Sander Hovde og Tiril Sølie Halvorsen. Tidligere ordfører Randi Eek Thorsen i Gran, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og byggeleder John Bekken i Statens vegvesen deltok også på åpningen. Nå skal Anlegg øst i gang med nytt vegprosjekt på rv.4 Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen
Stemningen var god da statssekretær Jakob Bjelland kuttet snora på rv. 4 Sandvoll - Amundrud i desember 2022 sammen med prosjektleder Jan Erik Kvarberg i Anlegg øst, lærlingene Sander Hovde og Tiril Sølie Halvorsen. Tidligere ordfører Randi Eek Thorsen i Gran, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og byggeleder John Bekken i Statens vegvesen deltok også på åpningen. Nå skal Anlegg øst i gang med nytt vegprosjekt på rv.4 Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Anlegg Øst AS fikk jobben i konkurranse med arbeidsfellesskapet Hæhre og Isachsen ANS og Brødrene Dokken AS. 

Strekningen over Lygna er siste delen av det pågående rv. 4 prosjektet på Hadeland. Når vegen åpnet sommeren 2025 er det bygd 26 kilometer ny og utbedret veg fra Lygnebakken til Roa.   

Dagens veg forbi Lygnasæter har en vegbredde på mellom 6,0 og 8,3 meter. Fartsgrensen er mellom 60 og 80 kilometer i timen. Utbedret veg skal ha vegbredde 9,0 meter og gjenomgående fartsgrense 80 km/t, samt at det etableres gang- og sykkelveg på deler av strekningen.

Erfaren byggeleder 

Byggeleder Stein Henry Øvstetun sier konkurransen var tett mellom Anlegg Øst og Hæhre/Isachsen. 

- Anlegg øst var etter en totalvurdering best på gjennomføringen av vegprosjektet. I tillegg til raskere byggetid, fikk de også merverdi for blant annet reguleringen av trafikken gjennom anleggsområdet, sier den erfarne byggelederen. 

Sogningen har blant annet vært byggeleder på E6 utbyggingen Øyer-Tretten og E16 Øye-Eidsbru. 

Myrrestaurerering 

I tillegg til selve vegbyggingen, går Vegvesenet i gang med et nytt klima- og naturtiltak på Hadeland. Før jobben ble lyst ut, vedtok Gran kommune den nye reguleringsplanen til Vegvesenet med ny veglinje. Vegen blir flyttet til utkanten av et myrområde, slik at den vegen ikke lenger skal krysset midt over myra. Slik blir det flyttes langt mindre myrmasser enn opprinnelig planlagt. Samtidig skal Anlegg Øst gjenbruke myrmassene som allikevel må graves ut og bruke den til å restaurere en gammel tørrlagt myr på Lygna. 

- Det er en utfordring å frakte myrmasser gjennom et større myrområde. Entreprenøren har lagt fram en god plan for hvordan dette kan gjøres, sier Øvstetun. 

Mye veg for pengene 

Prosjektet er et godt eksempel på måten Vegvesenet planlegger nye veger. Det skal bygges ny tofelts veg forbi Lygnasæter over en strekning på vel 600 meter. Resten av strekningen på fem kilometer skal utbedres til ni meters bredde langs dagens veg. Det skal også bygges nytt kryss til Lygnasæter. 

- Vi utbedrer der hvor vi kan, og bygger nytt der hvor vi må. Det gjør at vi får mye veg for 203 millioner kroner, sier prosjektleder Odd Johansen. 

Byggestart i mars

Vegvesenet har hatt flere møter med Anlegg øst og de to andre entreprenørene det siste halve året. Planlagt byggestart er i mars. 

- Det er gjennomført en omfattende jobb med å velge den beste entreprenøren til denne jobben. Nå ser vi fram til byggestart, sier Johansen. 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet