Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Støpingen av brudekket på nye Skjøiten bru på rv. 52 i Hemsedal ble et prakteksempel på godt samarbeid mellom mange aktører.

nattarbeid på n y bru
Nattarbeid på bru Foto: Tone Bakken

I mer enn 22 sammenhengende timer fra kl 05.00 onsdag til kl 03.30 torsdag var det til enhver tid 13-15 biler fra Hallingdal Betong på vegen. Disse gikk i skytteltrafikk mellom Torpo i Hallingdal og Hemsedal med leveranse til brustøpen på Skjøiten.

Godt samarbeid

Arbeidene foregikk i friskt, ruskete vintervær med tidvis tett snødrev med kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet. Over 90 personer deltok på jobben med byggherren Statens vegvesen, Hæhre Entreprenør AS, betongleverandøren Hallingdal betong og trafikkdirigenter som hovedaktører.

dronefoto av brustøp
Betongbiler gikk i skytteltrafikk fra Torpo til Hemsedal under maratonstøpen. Foto: Jens Øyen Tveit

Nye Skjøiten bru er 90 meter lang og ligger snaue 50 meter nedstrøms dagens bru fra 1937. Det gikk med noe over 700 kubikkmeter betong til maratonstøpen av brudekket, som ble avviklet uten noen trafikkproblemer på rv. 52.

Videre bruarbeid

Brua er ikke ferdig selv om bruplata er støpt. Tverrbjelke og kantdrager er noen av de elementene som gjenstår å støpe. Skjøiten bru er en spennarmert bru. Når bruplata oppnår riktig fasthet og det minimum har gått to døgn, kan brua spennes opp.

bru støpes på natta
Nattarbeid på bru Foto: Tine Sørbye

Når denne er oppspent kan rørene med spennkablene injiseres. Det stille strenge krav til temperatur i luft og betong for at dette kan gjøres, og sånn sett har prosjektet vært heldig med den milde vinteren vi har hatt hittil. Rekkverk, fuger og asfalt kommer til etter at reisen (stillaset) er demontert.

Det vil også foregå videre utbedringer av rv. 52 fra mars til juli i samme prosjekt. Eksisterende veg skal masseutskiftes, stikkrenner skal skiftes og grøftene skal utbedres.

Åpner til sommeren

Etter planen skal den nye brua åpnes for trafikk til sommeren. Når det skjer på omlagt veg blir den gamle brua revet, mens de gamle landkarene blir stående som vegminne.

Mange mann i arbeid på bru
Mellom 50 og 60 mann fra Hæhre jobbet med brustøpen på skift. Foto: Kjell Wold

Byggeleder i States vegvesen Tone Bakken takker for vel utført arbeid fra alle involverte: på byggherresiden byggeleder, kontrollingeniør, betongkontrollør, laboratoriet, byggeleder drift, driftsentreprenør, VTS, arbeidsvarsling og mange flere samt nesten 60 personer på entreprenørsiden med egne ansatte, betongleverandør og trafikkdirigenter.

Aktuelt for fylke(r): Viken